ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಸು ಗುರುವೇ ನರವಿಲ್ಲದ ಜಿಹ್ವೆಯೋಳ್ ! ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು ಗುರುವೇ ಮರ್ಕಟ ಈ ಮನದೊಳ್ !

Monday, 27 February 2012

ಓಲೆ ಗರಿಗಳು....!

ಓಲೆ 1

2 comments:

  1. ಮಂಜು, ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನವಿಲುಗರಿಯ ಓಲೆಗರಿ
    ಅದರಲ್ಲೂ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾವ ತುಂಬಿದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ
    ಕವಿತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದವು

    ReplyDelete