ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಸು ಗುರುವೇ ನರವಿಲ್ಲದ ಜಿಹ್ವೆಯೋಳ್ ! ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು ಗುರುವೇ ಮರ್ಕಟ ಈ ಮನದೊಳ್ !

Friday, 17 July 2009

ಗೋರಿ !


ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿದ್ದೆ ನಾ ಅಂದು
ಅವಳಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುಳ್ಳೆಂದು
ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ನನಗಿಂದು
ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ತಾನು ನಿಂತಿರುವುದು
ನನ್ನ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆಂದು

2 comments:

  1. hello,e hudugiyare hige hudugara gori kattisuva hage,,,,...........................!

    ReplyDelete
  2. Adreeee ella Hudugiru hige irolvalla ?

    ReplyDelete